Fullets

Segons la ciència de la biblioteconomia s’entén per fullet una publicació no periòdica que té menys de 24, 50 o 54 pàgines (la variació depèn de la font consultada, i és que potser la biblioteconomia no és tant una ciència); és a dir, per a entendre’ns, un llibret xicotet. Al Punt, però, a banda dels fullets pròpiament dits, hem volgut incloure dins d’aquesta categoria molts altres tipus de textos, de certa grandària, que no tenien cabuda ni a la biblioteca ni a l’hemeroteca: dossiers, informes, conferències, actes, separates, articles de revistes, llibrets de cassets i CD… Literatura grisa per a alguns, un tresor d’informació per a qui gosa endinsar-se en la seua lectura. Aquí tens una versió molt preliminar del catàleg, que esperem anar ampliant els mesos vinents.

Ací pots consultar la nostra base de dades.